Ieder bedrijventerrein heeft een goed ontwerp nodig. Of dit nu gaat om een terrein bij een bestaand pand, of bij een pand dat nog ontwikkeld moet worden. U kunt ons al aanhaken in de ontwerpfase van het pand.  Wanneer we een gesprek hebben gevoerd om de eisen en wensen goed in kaart te brengen, gaan wij ermee naar de tekentafel om tot een doordacht, architectonisch plan te komen voor uw bedrijventerrein.

Schetsontwerp

Naar aanleiding van een gesprek maken wij een opnameverslag, met hierin een overzicht van alle eisen en wensen. We bepalen welke functies het terrein moet vervullen en hebben daarbij uiteraard ook aandacht voor de sfeer die het moet uitstralen. Op basis van dit opnameverslag maken wij een eerste ontwerp. Dit noemen we ook wel het schetsontwerp, waarbij het met name om de indeling van het terrein gaat. Deze eerste schets komen we presenteren. Dit ontwerp is gemaakt vanuit ons advies, maar dat betekent niet dat het gelijk raak hoeft te zijn. We bespreken samen of dit echt het ontwerp is dat het moet worden of dat we hier nog aanpassingen in gaan doen.

Definitief ontwerp

Met de input van de presentatie van het schetsontwerp, gaan we weer terug naar de tekentafel en maken we het voorlopig ontwerp. Hierin verwerken we eventuele wijzigingen, maar kijken we ook naar de daadwerkelijke invulling van het bedrijventerrein. Als we beiden tevreden zijn met het voorlopig ontwerp, maken we het ontwerp definitief. Dan volgen ook het beplantings- en verlichtingsplan.

Ramingen

Het definitieve ontwerp van het bedrijventerrein is - samen met het beplantings- en verlichtingsplan - een ontwerp waar zowel wij als u volledig achter staan. Vervolgens gaan wij aan het rekenen. Wij bieden u drie ramingen aan. Voor alle elementen in het ontwerp kunt u namelijk kiezen uit verschillende materialen en wijze van verwerken, die allemaal zeer bepalend zijn voor het eindresultaat. We nemen u mee in alle mogelijkheden waardoor we samen tot het beste eindresultaat komen.